Welcome to HSS Sewa, Norway

Scandinavian Family Shibir 2019

 

Namaste Bandhu/Bhagini,

We hope as summer is well on its way, surely you all are in an elevated state of health and spirit.  We are delighted to inform you that Scandinavia Family Shibir 2019 (Shibir is a retreat camp) is to be held in Slemmestad, Norway. The ideal program during the Shibir includes games, yoga, group discussions on various cultural and historical aspects and fun with light entertainment. At the Shibir we will also have a unique opportunity to come together and learn sangathan skills to promote the basic Hindu values, in our Hindu samaj across Europe.

We feel great pleasure in inviting you with your family and friends to be a valuable part of the Scandinavia Family Shibir 2019. As the venue capacity is limited, we will have to follow first come first serve policy. You are welcome to register https://hssnorway.org/eventer/scandinavian-family-shibir-2019 to shibir.

Program details :

Date: Aug 9, 17:30 – Aug 11, 16:00, 2019.

Venue : Slemmestad ungdomsskole (Skolebakken 7, 3470 Slemmestad)

Shibir is organised in a very spacious school premises. We will all experience long warm summer days in beautiful surrounding of the school.

The shibir is a non-profit activity organised by volunteers of HSS Norway. Age-wise contribution of the participants to food and appliances:

Even volunteers pay the fee/contribution to food & appliances.

Age 18 and onward : 150kr

Age 6 to 18 : 100kr

Age 5 and under : Nil

Pranam,

Dhirendra Kant Shukla

+47 995 68 465

HSS Norway.

 

 

 

 

 

—-

Invitasjon

Namaste Bandhu/Bhagini,

Vi håper dere alle har hatt en fin start på sommeren, med godt vær over hele landet.

Vi er glede å kunne invitere dere til neste Scandinavia Family Shibir  (shibir er en slags leirskole), som vil bli avholdt i Slemmestad. På agendaen står som vanlig leker, yoga, diskusjoner rundt kulturelle og historiske aspekter og lett underholdning. Under shibir vil vi, som deltagere fra ulike Europeiske land, ha en unik mulighet til å samles og lære mer om sanghatan (enhet) for å kunne ta vare på grunnleggende hindu verdier.

Det gleder oss å kunne invitere deg med familie og venner til å delta i  Scandinavia Family Shibir. Da vi har en begrensning på antall deltagere ber vi dere gjennomføre påmelding raskest mulig for å sikre plass. Vennligst benytt følgende link for påmelding: https://hssnorway.org/eventer/scandinavian-family-shibir-2019

Shibir vil bli avholdt på Slemmestad skole,

Programdetaljer:

Dato: 9. august kl 17:30 – 11. August kl 16:00, 2019.

Sted : Slemmestad ungdomsskole (Skolebakken 7, 3470 Slemmestad)

Shibir er en selvkostaktivitet organisert av frivillige i HSS Norway. Bidrag fra deltakere i Shibir til mat og diverse utstyr:

18 år og eldre:   150 kroner

6 til 18 år:           100 kroner

5 år og yngre:    gratis

Vi  ser frem til deres deltagelse!

Pranam,

Dhirendra Kant Shukla

0047-99568465

På vegne av HSS Norway

Select your currency
EUR Euro